Nieuwe eigenaren Pretfort

Manege Pretfort is verkocht! 

Sinds augustus stond de manege in de verkoop en sinds begin februari weten we wie de nieuwe eigenaren gaan worden in april. 
Dit is de familie Mulder en ze hebben het voornemen om het bedrijf op (grotendeels) de zelfde manier te gaan voortzetten als waarop Ria dat nu doet. 
Ria blijft gewoon lesgeven en in een later stadium, zal ook de dochter van de familie Mulder lessen gaan geven. Zij volgt hier momenteel opleiding voor. 

Nu we weten wat de plannen met de manege zijn, gaat ook de vereniging weer actiever worden. 
De laatste maanden was dat, door alle onzekerheden, behoorlijk afgezwakt. 

Ook hebben we besloten om dit jaar de wedstrijden nog op de oude, vertrouwde manier te organiseren. Daarom is Ria momenteel bezig om een lijst te maken met de namen van kinderen die binnenkort een oproep kunnen ontvangen om examen te doen voor een diploma van de vereniging. 
Daarmee kunnen we de indeling voor de wedstrijden dan weer gaan maken. 
Het gaat om de examens die we al vele jaren organiseren, maar die we in afwachting van de plannen van de eigenaar, even in de wacht hadden gezet. 
Zodra Ria de lijst heeft gemaakt en we een afspraak hebben gemaakt met de jury, gaan de brieven naar de kandidaten. 


Evenementen op komst

26 maart 2019
Ledenvergadering Ruitersportvereniging "De Ziende"

30 maart 2019
Diplomarijden voor genodigden

11 mei 2019
Dressuurwedstrijd

volledige agenda weergeven